!Zarząd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP
Kadencja 2015-2020
Maciej Urbański
Przewodniczący Zarządu
adres do korespondencji:
Os. Bolesława Chrobrego 47/123
60-681 Poznań
maciejurbanski@sas-sap.nazwa.pl
Tel. (61) 8784378, 503 987 701
Dariusz Dobrowolski
Wiceprzewodniczący Zarządu
ddobrowolski@um.warszawa.pl
Tel. 510 206 398
Maria Jolanta Maria Jolanta Muszyńska
Wiceprzewodnicząca  Zarządu
 
Agata Agata Broszczak
Sekretarz Zarządu
 
Karolina Sobańska
Skarbnik
 
Sławomir Sławomir Szuster
Członek Zarządu
 
Jacek Jacek Knopik
Członek Zarządu