Sekcja Archiwistów Samorządowych (obok innych branżowych sekcji m.in. Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych, Archiwów Zakładowych, Edukacji Archiwalnej) działa od roku 2004 w ramach ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, które w roku 2015 obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Sekcja powstała w celu nawiązania współpracy zawodowej w ramach środowiska archiwistów samorządowych, wymiany doświadczeń, integracji środowiska, popularyzacji nowoczesnych metod i narzędzi pracy oraz zagadnień prawnych.

Podstawową formą działalności Sekcji są ogólnopolskie zjazdy archiwistów samorządowych. Przyjęta formuła konferencji szkoleniowych dla corocznie organizowanych spotkań cieszy się dużą popularnością (szczegółowe informacje w zakładce
Kalendarium).


Zachęcamy do kontaktu z członkami Zarządu Sekcji, a zwłaszcza dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w zakresie wykonywania prawa archiwalnego, zarządzania dokumentacją gromadzoną w urzędach administracji samorządowej, wymiany informacji o ciekawych wydarzeniach z dziedziny archiwistyki.

Zapraszamy do lektury treści zawartych w zakładce Przepisy prawne, gdzie zamieszczane będą
m.in.
  porady dotyczące postępowania z dokumentacją wypracowane przez członków Sekcji.