III Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

„Archiwa elektroniczne – współczesne wyzwanie dla archiwów jednostek samorządowych”

Poznań, 9-10 czerwca 2006 r.

 

9 czerwca 2006 r. (piątek)

sala biała Urzędu Miasta Poznania

 

1100

Otwarcie posiedzenia

Powitanie przybyłych uczestników Zjazdu oraz przedstawienie nowych członków Sekcji Archiwistów Samorządowych -  mgr Leszek Bodio (Przewodniczący Zarządu Sekcji Archiwistów Samorządowych)

1110

Przedstawienie porządku obrad – mgr Agnieszka Pająkowska (Sekretarz Zarządu Sekcji Archiwistów Samorządowych)

1115

Wystąpienie otwierające Zjazd nt. „Archiwów przyszłości” – Tomasz Merta (Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

1130

Elektroniczne archiwum w Urzędzie Miasta Poznania – Piotr Kołodziejczyk (Sekretarz Miasta)

1140

„Zamierzenia i przedsięwzięcia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych związane z problemem archiwów elektronicznych” – dr Andrzej Biernat (Dyrektor Generalny w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych)

1210-1230

Przerwa na kawę

1230

„Czy elektroteczka zastąpi teczkę? Czyli Urząd częściowo zinformatyzowany” – mgr Kazimierz Schmidt (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

1300

„Bieżące zadania Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w dobie rewolucji informatycznej” – prof. dr hab. Jarosław Poraziński (Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich)

1320

„Dokumentacja elektroniczna w prawie polskim” – dr Rafał Galuba (Instytut Historii UAM Zakład Archiwistyki)

1350

Dyskusja

1420-1520

Przerwa na obiad

 

Prezentacje sponsorów:

1520

DGA S.A. (Poznań) „Przepływ pracy, czy elektroniczne archiwum – jak zapewnić optymalną architekturę i sposób wdrożenia”

1550

Grupa EMAX (Poznań)

„Elektroniczne archiwum dokumentów jako centralne archiwum i repozytorium informacji w Urzędzie”

1620

Unizeto Technologies S.A. (Szczecin)

„Bezpieczne archiwum elektroniczne – niezbędny element e-urzędu”

1650

MCB Sp.z o.o.(Warszawa) „Elektrycznie przesuwane regały, sterowane komputerowo z kontrolą dostępu. Zintegrowane systemy wielopoziomowe”

1700

Dyskusja, podsumowanie obrad

 

Prezentacja produktów firmy Beskid Plus (stoisko na sali białej w trakcie dwudniowych obrad)

1730

Spacer z przewodnikiem po Starym Rynku

wieczorem   kolacja integracyjna

 

 

10 czerwca 2006 r. (sobota)

 

1000

„Zasady porządkowania i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych” – mgr Tadeusz Grabarz (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Centralna Komisja Metodyczna NDAP)

1020

„Zabezpieczanie i przechowywanie akt w archiwach zakładowych jednostek samorządowych” – mgr Przemysław Wojciechowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

 

Komunikaty Przewodniczących Sekcji Stowarzyszenia Archiwistów Polskich:

 

KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCYCH SEKCJI

1040

Komunikat dotyczący działalności Sekcji Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych oraz nt. Europejskiego Zjazdu Archiwistów – dr Hanna Krajewska

1100

Komunikat dotyczący działalności Sekcji Archiwów zakładowych –  mgr Ewa Suchmiel

1120

Komunikat dotyczący działalności Sekcji Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości oraz nowo utworzonego Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości –  mgr Ewa Seweryn-Duda

1140

Przerwa na kawę

1200

Informacja o bieżącej pracy i zamierzeniach Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – dr Krzysztof Stryjkowski (Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich)

1215

Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Zarządu i Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (2005-2006) oraz zamierzenia na przyszłość – mgr Leszek Bodio

 

Prezentacja projektu strony WWW Sekcji Archiwistów Samorządowych –  mgr Maciej Urbański (członek Zarządu Sekcji)

 

Petycja środowiska archiwistów samorządowych kierowana do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dyskusja i głosowanie członków Sekcji

1400

Zakończenie obrad